Lắp đặt và bảo hành

 Dịch vụ lắp đặt

- Khi mua các sản phẩm thiết bị của Song Long quý khách sẽ được lắp đặt miễn phí trong phạm vi các tỉnh, thành thuộc khu vực Miền Bắc
-Với quý khách ở tỉnh thuôc khu vực Miền Trung và Miền Nam chi phí lắp đặt theo thỏa thuận

* Lưu ý : 
- Các sản phẩm được lắp đặt miễn phí trong trường hợp có đường chờ sẵn
- Vật tư phát sinh quý khách chịu

Bảo hành:

- Điều khoản chung về bảo hành:
+ Chúng tôi sẽ thực hiện chế độ bảo hành miễn phí trong suốt thời gian bảo hành kể từ ngày mua bằng việc sửa chữa, thay thế linh kiện vật tư của sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất.
+ Phiếu bảo hành phải nguyên vẹn
- Các trường hợp không được bảo hành:
+ Các lỗi do quá trình sử dụng, vận hành không đúng hướng dẫn, hỏng hóc do nguyên nhân ngoài kỹ thuật như: ngâp lụt, sét đánh, di chuyển gây đổ sản phẩm...