Máy trộn thức ăn chăn nuôi TMR

Máy trộn TMR giúp xác định dễ hơn lượng thức ăn hàng ngày của bò. Biết được thức ăn hoặc khẩu phần hàng ngày,TMR tạo điều kiện để kiểm soát tốt hơn cũng như số lượng ăn chính xác hơn so với cho bò ăn các loại thức ăn riêng biệt

Trạm trộn TMR

Giá: 250,000,000 đ
Máy trộn TMR là một thiết bị dùng để trộn thức ăn hỗn hợp thành một hợp chất đồng nhất